zabezpečení vytápění i při výpadku elektřiny - Inteligentní elektroinstalace pro dům i byt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec eget velit facilisis,
feugiat purus et, placerat dolor.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

NAŠE NABÍDKA

Sestava zálohovaného oběhového čerpadla
Základem systému je unikátní energeticky úsporné čerpadlo CP-201P, řídící jednotka CP-201M a zálohovací akumulátor SA214-18-PS
Čerpadlo používá speciální synchronní elektromotor na 12 V. Při výpadku sítě, běží čerpadlo přímo z akumulátoru a nevznikají žádné ztráty způsobené převodem napětí. Díky tomu může topný systém fungovat až 24 hodin bez elektřiny. Do systému je navíc možné zapojit zálohovaný regulátor směšovacího ventilu. Při výpadku napájení proto může pokračovat i řízení teploty na zvolenou hodnotu.Systém automaticky kontroluje sám sebe a dokáže včas upozornit na případnou poruchu (ztrátu kapacity akumulátoru, mechanické zablokování čerpadla, poškození čidla teploty apod.). Závada se indikuje akustickým signálem a zobrazením poruchy na displeji. Na havarijní situaci může upozornit připojení siréna.

Jsme certifikovaným partnerem firmy Jablotron Alarms.

CP-201M Řídící jednotka
Jednotka je určena pro aplikace energeticky úsporného čerpadla CP-201P, ve kterých se vyžaduje zálohování funkce při výpadku síťového napájení. Řídící jednotka obsahuje obvody pro dobíjení zálohovacího akumulátoru. K řídící jednotce doporučujeme akumulátor SA214-18-PS (záloha až 24 hodin). Zálohovaný zdroj napájení slouží jak pro chod čerpadla, tak i pro funkci regulátoru směšovacího ventilu. Při výpadku sítě tedy funguje nejen cirkulace, ale může pokračovat i řízení teploty otopné vody na nastavenou hodnotu. Řídící jednotka má zabudovanou auto-diagnostiku, která kontroluje funkci všech klíčových částí a dokáže upozornit na případnou poruchu  nebo na kritický provozní stav topné soustavy.

CP-201P-130 Energeticky úsporné čerpadlo
Energeticky úsporného oběhové čerpadlo CP-201P je unikátní tím, že je poháněno synchronním elektrickým motorem na 12V. Hodnota 130 v typovém označení udává montážní délku (vzdálenost přírub) čerpadla v milimetrech. Díky pohonu synchronním elektrickým motorem na 12V je vhodné pro efektivní zálohování provozu při výpadku sítě, případně též pro napájení v systémech bez přívodu elektrické sítě.

ARA-663 Servomotor směšovacího ventilu
Řídicí jednotka poskytuje výstup impulsů 24 V / 50 Hz, 2 W pro řízení teploty v topném systému i v případě výpadku elektřiny.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky