MaR, řídící systémy, regulace a vizualizace - Inteligentní elektroinstalace pro dům i byt

Přejít na obsah


Reference technologie průmysl


stavba: hala Míškovice, realizace  2019, novostavba
typ instalace: měření a vizualizace
typ měření: měření spotřeby vody, plynu, elektrické energie a rovněž měření teplot ve vnitřních i venkovních zónách
počasí: měření venkovních teplot teplotním čidlem
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook

stavba: budova OÚ v okolí Bystřice pod/H., realizace 2018, starší objekt
typ instalace: modernizace kotelny objektu OÚ
systém regulace: řízení vytápění - kotelny
zdroj tepla/chladu: kotel na peletky
způsob distribuce tepla: IRC regulace okruhů podlahového vytápění
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook
konfigurovatelnost: možnost uživatelské nastavení kotelny
stavba: budova servisu v Prostějově, zahájení realizace a ukončení 2018, novostavba
typ instalace: IRC regulace vytápění, hladina zásobníku
systém regulace: ovládání přes webové prostředí
zdroj tepla/chladu: plynový kotel, podlahové topení, radiátory, nucené větrání
způsob distribuce tepla: IRC regulace vytápění a chlazení
zabezpečení: IRC s EZS Jablotron100
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook
konfigurovatelnost: možnost uživatelské nastavení vytápění místností – IRC, atd.
stavba: restaurační objekt, realizace 2018, ovládání osvětlení
typ instalace: řízení DALI osvětlení, ovládání ve scénách i lokálně
systém regulace: není
zdroj tepla/chladu: není
způsob distribuce tepla: není
počasí: není
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky
konfigurovatelnost: možnost uživatelské tvorby scénářů
meteostanice: ne
stavba: kancelářský objekt, realizace 2018, celková rekonstrukce
typ instalace: IRC systém vytápění místností, 29 místností
systém regulace: vzdálené ovládání přes internet, lokální teplotní čidla
zdroj tepla/chladu: lokální kotelna, tepelné čerpadlo
způsob distribuce tepla: regulace radiátorů a podlahové vytápění v místnostech
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, včetně předpovědí
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky
konfigurovatelnost: možnost uživatelské tvorby časových scénářů
meteostanice: ne

stavba: hotelový wellness valašsko, realizace 2017 rekonstrukce
typ instalace: řídící systém atrakcí ve wellness
systém regulace: spínání atrakcí v časových programech, měření průtoku včetně grafického zobrazení a Datalogu, řízení bazénového osvětlení DMX
ovládání: ovládání z webového prohlížeče, nástěnný tablet
konfigurovatelnost: obsluha z prostředí grafické vizualizace
 
stavba: městský úřad střední Morava, realizace 2017, rekonstrukce
typ instalace: IRC systém vytápění místností, cca 100 místností
systém regulace: vzdálené ovládání přes internet, lokální skleněné dotykové ovladače
zdroj tepla/chladu: lokální kotelna
způsob distribuce tepla: regulace radiátorů vytápění v místnostech – IRC regulace
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky
konfigurovatelnost: možnost uživatelské tvorby časových scénářů
meteostanice: ne
stavba: školní budova v okolí Valašských Klobouk, realizace 2017, rekonstrukce
typ instalace: IRC systém vytápění místností pavilonů základní školy
systém regulace: ovládání přes internet, předávání informací nadřazenému systému
zdroj tepla/chladu: centrální zdroj
způsob distribuce tepla: regulace radiátorů vytápění v místnostech – IRC regulace
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče,
konfigurovatelnost: možnost uživatelské tvorby časových scénářů oprávněnou obsluhou
venkovní teplotní čidlo:ano
meteostanice: ne
stavba: školní budova Kroměříž, realizace 2017, 1. etapa rekonstrukce
typ instalace: IRC systém vytápění místností
systém regulace: vzdálené ovládání přes internet
zdroj tepla/chladu: lokální kotelna
způsob distribuce tepla: regulace radiátorů vytápění v místnostech – IRC regulace
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče,
konfigurovatelnost: možnost uživatelské tvorby časových scénářů oprávněnou obsluhou
venkovní teplotní čidlo:ano
meteostanice: ne
stavba: průmyslová hala svařovna v Hranicích, realizace 2016, novostavba
typ instalace: inteligentní elektroinstalace
systém regulace: vzdálené ovládání přes internet, lokální ovládání, regulace, řízení úrovně osvětlení
řízení osvětlení: LED svítidla řízená systémem DALI automaticky hlídaná hladina úrovně osvětlení pracovních ploch
 počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky
zap/vyp
konfigurovatelnost: pověřenou obsluhou
 

 
stavba: kancelářský objekt v Přerově, realizace 2016-2017, modernizace
typ instalace: měření spotřeby tepelné energie v kancelářích, instalace rozvodů slaboproudu
systém měření: měření spotřeby tepla na teplovodním vytápění za účelem sledování a účtování
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou
stavba: průmyslový podnik v Hranicích, realizace 2016
typ instalace: průmysl MaR
měření: měření proudů do 1600A na jedné fázi, za účelem zjištění skutečných zátěží, s ukládáním naměřených hodnot pro vyhodnocení a se zobrazením průběhů v grafech
konfigurovatelnost: není
stavba: MaR školní jídelna a kuchyně v Brně, modernizace
typ instalace: inteligentní elektroinstalace, řízení osvětlení a vzduchotechniky
systém regulace: vzdálené ovládání přes internet, lokální ovládání vypínače, tablety
osvětlení: osvětlení řízené protokolem DALI
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook
 
VZT: řízená výměna vzduchu, dle aktuální kvality, předehřev vzduchu
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou

stavba: průmyslová výrobní hala v Hranicích, realizace 2016 novostavba
typ instalace: inteligentní elektroinstalace
systém regulace: vzdálené ovládání přes internet, lokální ovládání, regulace topných zón, ekvitermní regulace, řízení úrovně osvětlení, řízení cirkulace vzduchu
zdroj tepla/chladu: centrální kotelna

způsob distribuce tepla: 14 kusů horkovzdušné jednotky SAHARA

řízení osvětlení: LED svítidla řízená systémem DALI automaticky hlídaná hladina úrovně osvětlení pracovních ploch

vzduchotechnika: řízení provozu destratifikátory v letním a zimním provozu za účelem výměny vzduchu o různých teplotách
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky zap/vyp
konfigurovatelnost: obsluhou

stavba: areál Přerov 2015
typ instalace: průmyslové měření spotřeby plynu na vstupu do areálu
systém regulace:  lokální ovládání, zasílání informativních a varovných SMS
zabezpečení: ochrana proti překročení denního limitu spotřeby
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou


stavba: bazén v Brně 2015, modernizace
typ instalace : MaR
systém regulace : vzdálené ovládání internet, lokální ovládání
bazénové technologie: bazén vnitřní, dávkování chemií, dávkování chloru, měření teploty, měření chemie
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
zabezpečení: čidla, bezpečnostní uzavírání přívodů energií a médií
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou


stavba: vícepodlažní objekt  v Přerově, zahájení realizace 2015, modernizace
typ instalace: MaR
systém regulace: vzdálené ovládání internet, lokální ovládání termostaty, regulace topných zón jednotlivých místností, ekvitermní regulace,
zdroj tepla/chladu: zemní vrty, tepelné čerpadlo, solární výměníky, FVE
způsob distribuce tepla: nabíjení zasobníků s vodou, zemní akumulace
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou

stavba: průmyslový objekt  v Lutíně, realizace 2015, modernizace
typ instalace: Inteligentní elektroinstalace
systém regulace: vzdálené ovládání internet, lokální ovládání termostaty, regulace topných zón jednotlivých místností, ekvitermní regulace,
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou

stavba: vícepodlažní objekt školy ve Valašském Meziříčí, realizace 2014, modernizace
typ instalace: Inteligentní elektroinstalace
systém regulace: vzdálené ovládání internet, lokální ovládání termostaty, regulace topných zón jednotlivých místností, ekvitermní regulace,
zdroj tepla/chladu: plynový kotel,
způsob distribuce tepla: nástěnné radiátory s elektroventily vyp/zap.
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou

stavba: veřejné koupaliště v Brně Pisárkách, realizace 2012, rekonstrukce
typ instalace : Inteligentní elektroinstalace, MaR
systém regulace : vzdálené ovládání internet, lokální ovládání
bazénové technologie: bazén venkovní, dávkování chemií, dávkování chloru, měření teploty, měření chemie
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
zabezpečení: čidla a magnety, bezpečnostní uzavírání přívodů energií a médií
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou

stavba: veřejné koupaliště v Nýřanech, realizace 2014, modernizace
typ instalace: Inteligentní elektroinstalace
bazénové technologie: bazén venkovní, dávkování chemií, měření teploty, sledování stavu filtračních jednotek, řízení vodního hospodářství, měření hladiny v jímkách
exteriéry: zobrazovací LED jednotka, zobrazení hodiny, teplota vzduchu, teplota vody
měření: průtoku vody, teploty, diferenciálního tlaku
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou

stavba: průmyslová výrobní hala v Lutíně, realizace 2011, modernizace
typ instalace: Inteligentní elektroinstalace
systém regulace: vzdálené ovládání internet, lokální ovládání, regulace topných zón, ekvitermní regulace
zdroj tepla/chladu: plynové panely stropní
počasí: přenos meteorologických dat z internetu, předpovědi z letišť
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, tablet, notebook
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou

stavba: veřejné koupaliště v Kadani, realizace 2011, modernizace
typ instalace : Inteligentní elektroinstalace, klasická elektroinstalace
systém regulace : vzdálené ovládání  internet, lokální ovládání
zdroj tepla/chladu: parní rozvod
způsob distribuce tepla: výměníky průmyslové
bazénové technologie: bazén venkovní, ohřev bazénu, dávkování chemií, měření teploty, měření chemie, řízení a sledování čerpadel
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, tablet, notebook
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou


stavba: průmysl výrobní hala v Hranicích n/M., realizace 2014, modernizace
typ instalace:
Inteligentní elektroinstalace
systém regulace: vzdálené ovládání internet, lokální ovládání, regulace čtyř topných zón haly, ekvitermní regulace
zdroj tepla/chladu: centrální kotelna  
způsob distribuce tepla: 32 kusů horkovzdušné jednotky SAHARA
ovládání: vzdálené ovládání z webového prohlížeče, mobil, tablet, notebook, lokálně nástěnné prvky zap/vyp.
konfigurovatelnost: pouze servisní firmou


Návrat na obsah